รถเครนรับจ้าง ขอนแก่น อู๋ อินเตอร์กรุ๊ป

0-4331-1293, 08-1873-1268, 08-3675-6710
auhinter@hotmail.com

แคตตาล็อก

  • ให้บริการเช่ารถบด ขอนแก่น

    ให้เช่ารถบดถนน รายวัน รายเดือน ขอนแก่น ให้เช่ารถบดดินและเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด รถบดใช้สำหรับบดอัดถนนพื้นเรียบ บดอัดดินให้เรียบแน่น บริการให้เช่าเครื่องจักร รถบดล้อยางมีความสำคัญมากต่อการทำงานถนน นอกจากจะบดอัดถนนได้สภาพแน่นดีแล้ว ยังมีความสามารถช่วยในเรื่องของการจัดเรียงโครงสร้างภายในของเม็ดดินได้ดี ลดการแตกหักของโครงสร้างเม็ดดิน ทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมสมบูรณ์ คือ เพิ่มการต้านทานแรงเฉือน(Shear resistance) ลดการคืนรูป ปริมาตรดินที่ถูกบดอัดลดลง(Compressibility) ลดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Crack) ป้องกันการซึ่มผ่านของน้ำ (Permeability)

    หมวดหมู่ : ให้เช่าเครื่องจักรกล

    ดูรายละเอียด